Mödradödlighet - Problemet

Mödradödlighet avser antalet dödsfall bland gravida kvinnor och mödrar i samband med graviditet, förlossning eller under de första veckorna efter förlossningen.

Mödradödlighet är en viktig hälsoindikator och mäts ofta som antalet dödsfall per 100 000 levande födslar.

Målet för FN:s hållbarhetsmål SDG 3.1  är att senast år 2030, minska den globala mödradödlighetskvoten till mindre än 70 per 100 000 levande födslar.”

LandDödsfall per 100 000 levande födda (2015)FN:s Utvecklingsmål 3.1
Sierra Leone136070
Tchad85670
Somalia73270
Burundi71270
DR Kongo69370
Tanzania39870
Kenya51070

Mödradödlighet – Orsakerna

Mödradödlighet är en komplex fråga och orsakerna varierar över olika regioner och länder. Flera faktorer kan bidra till mödradödlighet, och dessa orsaker är ofta kopplade till brister i hälso- och sjukvårdssystem, socioekonomiska förhållanden, och tillgänglighet till grundläggande resurser. Här är några av de övergripande orsakerna till mödradödlighet i världen:

  1. Bristfällig hälso- och sjukvård: Många kvinnor i världen saknar tillgång till adekvat hälso- och sjukvård under graviditet, förlossning och postpartumperiod. Det kan vara brist på kvalificerade vårdgivare, lämplig medicinsk utrustning eller tillräckliga medicinska faciliteter.

  2. Socioekonomiska faktorer: Kvinnors ekonomiska och sociala status spelar en stor roll. Kvinnor i fattiga och marginaliserade samhällen har ofta mindre tillgång till hälsovård och utbildning, vilket kan öka risken för komplikationer under graviditet och förlossning.

  3. Brister i utbildning och medvetenhet: Bristande utbildning och medvetenhet om reproduktiv hälsa kan leda till sen upptäckt av komplikationer under graviditet, förlossning och postpartumperiod.

  4. Brist på familjeplaneringstjänster: Otillräcklig tillgång till familjeplaneringstjänster kan leda till oplanerade och högriskgraviditeter, vilket ökar risken för mödradödlighet.

  5. Brister i transport och infrastruktur: Svårigheter med transport och otillräcklig infrastruktur kan förhindra kvinnor från att nå sjukvårdsinrättningar i tid vid behov.

Att minska mödradödlighet kräver en omfattande strategi som riktar sig till dessa grundläggande orsaker och innefattar förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemen, stärkande av kvinnor och samhällen samt adressering av socioekonomiska och strukturella utmaningar. 

0

Kvinnor dog varje dag av orsaker relaterade till graviditet och förlossning år 2020!