Bli medlem i föreningen

200 kr

Genom att bli medlem i föreningen Eezer Sverige – Ideell Förening ger du ditt aktiva stöd till utvecklingen av verksamheten. Du kommer att få  regelbunden information kring Eezer Initiativets utveckling och självklart bli inbjuden till föreningens event och aktiviteter.

Kategori:

Beskrivning