Bli medlem i Eezer

200 kr

Genom att bli medlem i föreningen Eezer Sverige – Ideell Förening ger du ditt aktiva stöd till utvecklingen av verksamheten. Du kommer att få  regelbunden information kring Eezer Initiativets utveckling och självklart bli inbjuden till föreningens event och aktiviteter.