Vi är Eeezer

Eezer består av 3 delar. Eezer Initiativet, Eezer Sverige Ideell förening, och Eezer AB. Tillsammans utgör vi en helhet. 

Eezer Initiativet

The Eeezer Initiative

 Eezer Initiativet är det varumärke och begrepp för det internationella nätverk som växer fram och engagerar sig i mödrahälsofrågan som har varumärket 

Eezers transportlösningar som centralpunkt och gemensamma nämnare. Formell medlem i nätverket blir man genom avtal med Eezer AB. 

Eezer Sverige Ideell Förening

The Eezer Initiative

EEZER Sverige Ideell förening org nr 802515-4066 organiserar ideella krafter som vill engagera sig för EEZER, hanterar gåvor och bidrag från enskilda, grupper och organisationer.

Både enskilda, grupper såväl som juridiska personer kan bli medlemmar genom att betala en årsavgift.

Eezer AB

The Eezer Initiative
Org nr 559122-6732 Bolaget som juridisk person hanterar avtal och överenskommelser mellan parter; som även här kan vara individer, företag och andra typer av organisationer som vill göra en insats för EEZER-Initiaivet.

Samarbeten:

Eezer AB - Co-Operations