Vi är Eeezer

Eezer består av 3 delar. Eezer Initiativet, Eezer Sverige Ideell förening, och Eezer AB. Tillsammans utgör vi en helhet. 

Eezer Initiativet

The Eeezer Initiative

Eezer Initiativet är ett varumärke och ett nätverk. Nätverket är internationellt och växer fram kring mödrahälsofrågan. Centralpunkt och gemensamma nämnare är Eezers transportlösningar.

Organisationer kan bli medlemmar i nätverket genom avtal med Eezer AB. 

Eezer Sverige Ideell förening

Eezer Sverige logga

EEZER Sverige är en ideell förening som har organisationsnummer 802515-4066. Den organiserar ideella krafter som vill engagera sig för EEZER; samt hanterar gåvor och bidrag från enskilda, grupper och organisationer.

Både enskilda, grupper och juridiska personer kan bli medlemmar genom att betala en årsavgift.

Eezer AB

The Eezer Initiative

Eezer AB är ett bolag som har organisationsnummer 559122-6732. Bolaget som juridisk person hanterar avtal och överenskommelser mellan parter; som kan vara individer, företag och andra typer av organisationer som vill göra en insats för Eezer Initiaivet.

Samarbeten

Eezer AB - Co-Operations