Hjälp oss att minska mödradödlighet i Afrika med Eezers motorcykelambulanser

Vårt mål är att utveckla säkra och kostnadseffektiva transportlösningar för gravida mödrar och att ha 3000 motorcykelambulanser i Afrika innan 2030.

Behovet

Minskandet av mödradödlighet är ett av FN:s ambitiösaste utvecklingsmål. Rotorsakerna är mångfaceterade och transporten mellan hem och klinik är en tydligt identifierad flaskhals.

Eeezers nya motorcykelambulans

Konceptet

Vårt koncept bygger på idéen att använda material och teknik som finns tillgängligt lokalt. Små billiga motorcyklar finns numera tillgängliga överallt i Afrika och materialet till draganordningar och vagnar finns ofta att hitta på den lokala marknaden. och skala upp konceptet

Mål

Det långsiktiga målet är att alla kvinnor på den Afrikanska landsbygden ska kunna ta sig till en klinik för att föda på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

I våran första pilot fas kommer vi att bygga 30 ekipage som vi lånar ut till olika organisationer för att utveckla konceptet. 

I fas två kommer vi att bygga 300 ekipage. 

0
Byggda ekipage

Bli månadsgivare och hjälp oss hjälpa

Sponsorer